Comunicació

La comunicació d'empresa ja no es pot resoldre només d'una forma estàndard. S'han d’optimitzar els recursos offline i online perquè es complementin. Utilitzant una nova forma d'assessorar i aconseguir resultats amb solucions personalitzades en cada cas, generant d'aquesta manera més oportunitats de negoci.

Assessoria en comunicació, estratègia, planificació i gestió de la comunicació per aconseguir una transmissió i posicionament eficients: qui és, què fa, com ho fa i a qui vol arribar.

Comunicació corporativa

Tractar tots aquells aspectes que afecten a la comunicació que fa una empresa, des de com s'atén el telèfon fins com s'organitza un esdeveniment:

- Identitat corporativa.
- Relacions públiques.
- Gabinet de premsa.
- Comunicació interna.
- Comunicació publicitària.
- Organització d'esdeveniments.

Comunicació Off line

- Disseny i arts gràfiques.

- Creativitat.
- Planificació de vídeos.
- Producció.
- Accions especials.

Comunicació On line

- Disseny, creació i desenvolupament web.

- Posicionament Seo / Sem.
- Xarxes socials i mobile Mk.
- E-mailing.
- Màrqueting de continguts.